ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η διαθλαστική χειρουργική, δηλαδή η χειρουργική αντιμετώπιση των διαθλαστικών σφαλμάτων του οφθαλμού (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός, πρεσβυωπία) αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους πιο δημοφιλείς και εξελισσόμενους κλάδους της οφθαλμοχειρουργικής. Η εξέλιξη της τεχνολογίας των Laser και της αυτοματοποίησης του έλεγχου τους μέσω υπολογιστών αλλά και η ανάπτυξη επαναστατικών χειρουργικών τεχνικών όπως το Lasik έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην καθιέρωση της διαθλαστικής χειρουργικής ως μιας δημοφιλούς, αξιόπιστης και ασφαλούς επιλογής διόρθωσης των διαθλαστικών σφαλμάτων που απευθύνεται πλέον σε ανθρώπους κάθε ηλικίας. Στην Ελλάδα λειτουργεί στις μέρες μας ένας σχετικά μικρός αριθμός διαθλαστικών κέντρων. Αυτό οφείλεται αφενός στο υπέρογκο κόστος απόκτησης του κατάλληλου σύγχρονου εξοπλισμού για τη διενέργεια αυτού του είδους επεμβάσεων και αφετέρου στην απαιτούμενη πιστοποίηση, εκπαίδευση και πολυετή πείρα του διαθλαστικού χειρουργού. Το οφθαλμολογικό κέντρο Iris αποτελεί το πρώτο και μέχρι σήμερα μοναδικό σύγχρονο διαθλαστικό κέντρο στην κεντρική Ελλάδα στο οποίο από το 1999 έως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί και πραγματοποιούνται συνεχώς χιλιάδες διαθλαστικές επεμβάσεις στον χώρο του. Παράλληλα η συνεχής ανανέωση του εξοπλισμού μας, ο εξοπλισμός του Iris με Laser τελευταίας γενιάς καθώς και η πολυετής πείρα και εξειδίκευση των οφθαλμοχειρουργών του εξασφαλίζουν την επιτυχία του αποτελέσματος.

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
To-Top