ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP

Το οφθαλμολογικό check up περιλαμβάνει την βασική οφθαλμολογική εξέταση, δηλαδή τον έλεγχο της όρασης και πιθανή χορήγηση γυαλιών, τον έλεγχο της ενδοφθάλμιας πίεσης και τη γενική εξέταση του οφθαλμού με την σχισμοειδή λυχνία. Το οφθαλμολογικό check up εκτός της ύπαρξης άμεσης ανάγκης καλό είναι να γίνεται και προληπτικά, ειδικά σε ειδικές κλινικές ομάδες για την πρόληψη και έγκαιρο εντοπισμό παθήσεων όπως το γλαύκωμα, ο καταρράκτης, οι παθήσεις ωχράς, η διαβητική νόσος του οφθαλμού κλπ. Στο Iris το οφθαλμολογικό σας check up προσφέρεται με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και με δυνατότητα πραγματοποίησης του μέσω ΕΟΠΥΥ.

To-Top