ΠΑΙΔΟΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Η ανάπτυξη της όρασης, της πολυτιμότερης αίσθησης του ανθρώπου, ξεκινά από την γέννηση και ολοκληρώνεται από τα πρώτα χρόνια της ζωής. Οι παθήσεις του παιδικού οφθαλμού δύναται να διαταράξουν την φυσιολογική διαδικασία ανάπτυξης του οπτικού συστήματος του ανθρώπου με δραματικές και συχνά μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην όραση. Η οφθαλμολογική εξέταση και ο προληπτικός έλεγχος των παιδιών ήδη από την προσχολική η ακόμη και την βρεφική ηλικία η οποία πλέον επιβάλλεται από τα διεθνή πρωτόκολλα και πρακτικές αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των πλέον συχνών αλλά και των πιο σπανίων παιδοοφθαλμολογικών παθήσεων, όπως ο στραβισμός, η αμβλυωπία,οι ανωμαλίες της διάθλασης (μυωπία-υπερμετρωπία-αστιγματισμός), ο παιδικός καταρράκτης και το γλαύκωμα, οι οφθαλμολογικοί όγκοι κλπ. Τα παιδιά λόγω ελαττωμένης, αναλόγως και της ηλικίας, ικανότητας έκφρασης πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη ευαισθησία και όχι ως απλές μικρογραφίες των ενηλίκων. Για το λόγο αυτό η διάγνωση και θεραπεία των παιδοοφθαλμολογικών παθήσεων πρέπει να γίνεται από ιδιαίτερα εξειδικευμένο οφθαλμίατρο και απαιτεί τη χρήση ειδικού για το σκοπό αυτό εξοπλισμού αλλά και του κατάλληλου χώρου. Στο οφθαλμολογικό κέντρο Iris διαθέτουμε ειδικό τμήμα παιδοοφθαλμολογίας /ορθοπτικής το οποίο είναι οργανωμένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και διαθέτει τον πλέον σύγχρονο και κατάλληλο για αυτό τον σκοπό εξοπλισμό ώστε να μπορεί να προσφέρει πρόληψη, διάγνωση αλλά και θεραπεία του μεγαλύτερου φάσματος των παιδοοφθαλμολογικών παθήσεων. Η εξέταση των παιδιών γίνεται από εξειδικευμένη οφθαλμίατρο/παιδοοφθαλμίατρο με πολυετή πείρα και μετεκπαίδευση σε αντίστοιχα τμήματα πανεπιστημιακών κλινικών της Ευρώπης (Γερμανία - Αυστρία).

ΠΑΙΔΟΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΙΔΟΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 2
To-Top